سرور N2 - واحد شارژ نیتروزن هایدک
یونیت شارژ نیتروژن هایدک به صورتهای مختلف قابل حمل و ثابت ارائه میشود. این یونیتها برای شارژ آکومولاتورها تا فشاری خاص ارائه میشوند. این تجهیزات دارای مکانیزمهای ایمنی برای فشارهای بالا هستند که مطابق با استانداردهاست. سرورهای شارژ نیتروژن دارای مزایای زیر هستند: - شارژ سریع و بهینه انواع آکومولاتورهای هایدک
سایر محصولات این دسته