فیلتر PRFL هایدک
ویزگیها : . فیلترینگ ذرات جامد آلودگی از سیالات آبی . فیلترینگ از 3 تا 3000 میکرون . نرخ جریان تا 3600 متر مکعب بر ساعت مزایا : . با هشت سایز مختلف میتوان برای تمام کاربردها فیلتر مناسب را پیدا کرد . طبق کلاس تمیزی مورد نیاز میتوان از متریالهای مختلف در فیلتر استفاده کرد . به کمک استفاده از اندیکاتورهای کلاگینگ فیلتر که اختلاف فشار را مونیتور میکنند ، وضعیت فیلتر را میتوان در هر زمان مشخص کرد کاربرد: کارخانجات شیمیایی و فیلترینگ آب فرآیند
سایر محصولات این دسته