هوزینگ فیلتر دیزل هایدک
سیستم disel precare هایدک برای فیلتراسیون کاربردی سوخت دیزل در دو نوع مختلف موجود است: - سیستم پیش فیلترینگ سوخت دیزل با طراحی مقرون به صرفه با خروجی دستی آب به عنوان سیستم وابسته به کاربر - سیستم پیش فیلترینگ سوخت دیزل با تکنولوژی بالا و به صورت کاملا اتوماتیک و مستقل از کاربر عملکرد فوق العاده فیلترینگ با دو مرحله آب زدایی به کمک واسطهای ترکیبی از خصایص ویژه این فیلتر است. هر دوی این سیستمهای به صورت پیش فیلترینگ در سمت مکش هستند تا سیستم از ذرات آلودگی و آب محفوظ بماند. سیستم diesel maincare هایدک بالاترین ظرفیت جذب آلودگی را داراست و از نظر دقت میکرونی فیلتراسیوان با نیازمندیهای جدیدترین سیستمهای تزریق سوخت مطابقت میکند. اسمبلی و سرویس آسان به همراه عملکرد فیلتراسیون عالی در موتور آن را تبدیل به انتخاب اول مشتریان کرده است. المنت فیلتر کاملا قابل اشتعال و استفاده بهینه از مواد باعث حفظ محیط زیست اطرافمان میشود.
سایر محصولات این دسته