کپسولهای فشار گاز هایدک
کپسولهای هایدک برای دریافت و ذخیره کردن گاز به کار میروند که عموما نیتروژن است. هایدک در این زمینه فرم و سایزهای مختلفی برای ارائه دارد. مزایا: - افزایش حجم ذخیره گاز با هزینه کم - آکومولاتورهای کوچیکتر با حجم گاز یکسان
سایر محصولات این دسته