فیلتر RF7 هایدک
. طراحی افقی و کم ارتفاع . دسترسی آسان به قطعات داخل فیلتر . جداسازی ذرات جامد از مایعاتی با ویسکوزیته پایین . نرخ فیلترینگ از 25 تا 3000 میکرون . دبی تا 7500 متر مکعب بر ساعت . المنتهای فیلتر مخروطی با بهروری بالاتر مزایا: . مناسب سیستمهایی با فضای کم . عملکرد اتوماتیک کامل . واحد آماده بهره برداری . بیشترین بهره برداری از ناحیه فیلترینگ . عملکرد موثر اثبات شده . فیلترینگ ایزو کنتیک و بک فلاشینگ کاربردها: . فیلترینگ آب سیستمهای خنک کاری . فیلترینگ آب فرآیند . فیلترینگ آب عایق بندی . فیلتر محافظ پیش از سیستمهای اوزون دهی ، غشایی و UV . فیلتر محافظ پیش از نازلها و پمپها . فیلترینگ آب تزریق - فیلترینگ آب سیستمهای فلاشینگ خط لوله - فیلترینگ آب مورد استفاده برای خنک کاری ژنراتورها ، کوره ها و آسیابها
سایر محصولات این دسته