اکومولاتورهای تیوبی هایدک برای فشارهای پایین
SB 16/35 AH…/SB40 حجم کاری 2.5 تا 450 لیتر فشار کاری 16 تا 40 بار جهت حفاظت اکومولاتورها از افزایش فشار بیش از حد مجاز ، هایدک تجهیزات ایمنی خود را پیشنهاد میدهد. برای کسب اطلاع بیشتر در مورد این تجهیزات ایمنی میتوانید کاتالوگ مربوطه را از صفحه زیر در سایت اصلی هایدک دانلود کنید: Products / hydraulic accumulator / accumulator accessories / accumulator safety devices
سایر محصولات این دسته