فیلتر PLF1
ریزترین فیلترینگ در مقدار آلودگی بالا و جریانهای شدید ویژگیها : . جداسازی ذرات جامد از مایعاتی با ویسکوزیته پایین . مناسب برا ی کاربردهای با بالاترین خلوص مورد نیاز . نرخ فیلترینگ از 1 تا 90 میکرون . منطقه وسیع فیلترینگ به ازای هر المنت (بالاتر از 5 متر مربع ) مزایا : . طراحی نوین المنت با ظرفیت جذب بالا ذرات آلودگی . عملکرد جداسازی بالا . عمر کاری بلند مدت . حفاظت از سمت پاک فیلتر در زمان تعویض المنت . امکان ارائه با کلمپهای مخصوص جهت نصب راحت المنت که زمان تعویض را 70 درصد کاهش میدهد کاربردها : . فیلترینگ روانکارها و آب فرایند در سیستمهای شستشو قطعات . فیلتر محافظ پیش از سیستمهای ازون دهی ، UV و یا غشایی . فیلترینگ آب فرآیند . فیلترینگ آب سیستمهای اینجکشن . تولید آب خالص . افزایش عمر سیال کاری . فیلترینگ آب آشامیدنی
سایر محصولات این دسته