دمپرهای پالس هیدرولیک هایدک - پوسته پیچی سری SBO
سری SBO…P…A6 - حجم کاری 0.2 تا 4 لیتر - فشاری کاری ماکزیمم تا 500 بار جهت حفاظت اکومولاتورها از افزایش فشار بیش از حد مجاز ، هایدک تجهیزات ایمنی خود را پیشنهاد میدهد. برای کسب اطلاع بیشتر در مورد این تجهیزات ایمنی میتوانید کاتالوگ مربوطه را از صفحه زیر در سایت اصلی هایدک دانلود کنید: Products / hydraulic accumulator / accumulator accessories / accumulator safety devices
سایر محصولات این دسته