اندیکاتور کلاگینگ فیلتر هایدک (شاخص مسدود شدن فیلتر)
این اندیکاتورها برای تشخیص مسدود شدن فیلتر هستند. اگر میزان انباشت آلودگی در فیلتر افزابش یابد آنگاه افت فشار در هوزینگ فیلتر نیز متناوبا افزایش خواهد یافت. به محض رسیدن افت فشار به یک حد معین ، اندیکاتور تعویض قریب الوقوع المنت فیلتر را تشخیص میدهد. ویژگیها : - اندیکاتور داینامیک یا اختلاف فشار - سیگنال نوری ، الکتریکی یا الکترونیکی - فشارهای متنوع واکنش
سایر محصولات این دسته