آکومولاتورهای دیافراگمی هایدک- پوسته پیچی
سری SBO..A - حجم کاری 0.1 تا 4 لیتر - فشار کاری ماکزیمم 750 بار جهت حفاظت اکومولاتورها از افزایش فشار بیش از حد مجاز ، هایدک تجهیزات ایمنی خود را پیشنهاد میدهد. برای کسب اطلاع بیشتر در مورد این تجهیزات ایمنی میتوانید کاتالوگ مربوطه را از صفحه زیر در سایت اصلی هایدک دانلود کنید: Products / hydraulic accumulator / accumulator accessories / accumulator safety devices
سایر محصولات این دسته