بلوکهای ایمنی و شات آف هایدک
بلوک ایمنی SAF و تمام ورژنهای آن و بلوک DSV10 (جایگزین ارزانتر SAF ) برای بلاک کردن و یا آزادسازی فشار در آکومولاتور هیدرولیکی و یا در مصرف کننده خط هستند. این تجهیزات همگی همگام با استانداردهای آلمان هستند. ترکیب صحیحی از بلوکهای ایمنی باعث سهولت اتصال تجهیزات هیدرولیک به مدار شده و مزایای زیر را به همراه دارد: - فضا کمتر تجهیزات و هزینه نگهداری پایینتر - کمترین مقدار لوله کشی - کاهش چشمگیر زمان نصب - ادپتورهایی برای انواع اکومولاتورها - شیرهای اضافی
سایر محصولات این دسته