فیلتر RF5 هایدک
- نرخ فیلترینگ از 25 تا 3000 میکرون - دبی تا 10000 متر مکعب در ساعت - بیشترین کارایی المنتهای فیلتر با طراحی مخروطی مزایای این فیلتر: - عملکرد اتوماتیک کامل - یونیت آماده بهره برداری - بهره گیری ماکزیمم از منطقه فیلترینگ - هزاران بار عملکرد اثبات شده در صنعت - فیلترینگ ایزوکنتیک و بک فلاشینگ مناطق کاربرد: - فیلترینگ آب سیستمهای خنک کاری - فیلترینگ آب فرآیند - فیلترینگ آب عایق بندی - فیلتر محافظ پیش از سیستمهای اوزون دهی ، غشایی و UV - فیلتر محافظ پیش از نازلها و پمپها - فیلترینگ آب تزریق
سایر محصولات این دسته