فیلترهای فرایند سفارشی هایدک
برای انجام کارکردهای مختلف فیلتراسیون هایدک یونیتهای خاص متشکل از چندین فیلتر ، پمپ ، سیستم بک فلاش و غیره را به مصرف کنندگان ارائه میدهد.
سایر محصولات این دسته