المنتهای فیلتر هایدک
روغن از میان المنت فیلتر عبور داده میشود و ذرات جامد و مایعات ناخواسته آن جدا میشود. بر اساس نیازهای سیستم ( دقت فیلتراسیون از 1 تا 200 میکرون ) ، ساختار فیلتر هیدرولیک و کاربرد آن ( خط فشار ، ساکشن و برگشت) ، متریالهای مختلفی در ساخت فیلتر به کار گرفته میشود. مزایای المنتهای فیلتر هایدک: - زمان کاری بیشتر سیستم بدلیل فیلتراسیون قابل اعتماد - عمر بیشتر المنت فیلتر بدلیل ظرفیت بالای جذب آلودگی - قابلیت اعتماد عملیاتی بالا به کمک کلاس پاکیزگی فوق العاده - هزینه های نگهداری پایینتر بدلیل بازه های طولانی جایگزینی - هزینه های دسترسی پایینتر بدلیل وزن کاهش یافته - امنیت بالاتر بدلیل مقاوت بالا در برابر اختلاف فشار - قطعات یدکی مطمئن
سایر محصولات این دسته