در 4 سایز مختلف ، با مقادیر جابجایی های خاص و همراه با تعداد زیادی طرح استاندارد برای شفت و فلنج. پمپهای دنده ای-خارجی هایدک کاربردهای زیادی در صنعت دارند و حتی میتوان آنها را به صورت ترکیبی از چندین پمپ مورد استفاده قرار داد.

  دسته بندی محصولات