پمپهای پیستونی محوری هایدک با طرح صفحه های سواش در فشارهای پایین تا بالا و جابجایی 10 تا 560 سانتی متر مکعب در هر دور قابل ارائه هستند.

  دسته بندی محصولات