گیجهای چندمرحله ای MS برای چکاپ 9 فشار مختلف در سیستم هیدرولیک طراحی شده اند. میتوان هر کدام از این مراحل را به صورت تکی با چرخاندن دستگیره انتخاب کرد. این گیجهای چند مرحله ای در شش ورژن مختلف ارائه میشوند که بیشتر در تعداد نقاط اندازه گیری با هم اختلاف دارند: - MS2 دارای 6 نقطه اندازه گیری - MS4 دارای شش نقطه اندازه گیری و یک اتصال به مخزن به منظور تخلیه - MS5 دارای 5 نقطه اندازه گیری با یک پوزیشن 0 برای ازادسازی - MS6 دارای 9 نقطه اندازه گیری با اتصالات اضافی مخزن - MS7 دارای 8 نقطه اندازه گیری و اتصال اضافی برای تخلیه علاوه بر این، نوع MS2 در ورژن MS2L نیز قابل ارائه است. اتصال بین نقاط اندازه گیری بدون نشتیست تا فشار در سیستم محبوس گردد.

  دسته بندی محصولات