گیج سطح روغن FSA ، سنسور سطح روغن و سوئیچ حرارتی TSE برای پایش و کنترل روغن بدلیل انعطاف پذیری بالا ، ترکیبات مختلفی را میتوان ارائه داد: FSA - در پنج اندازه - ترمو متر تصویری با درجات F & C - گیج سنجش دما روغن در تانک - مونتاژ ساده و استاندارد شده FSK - در چهار اندازه - کانتکت سوئیچ میتواند نوع O ، C و W باشد - گیج تشخیص دما که دمای سیال کاری را در تانک اندازه گیری میکند - با دو مقیاس C و F TSE - سه دمای نامی 60 ، 70 و 80 درجه - براحتی در FSA و FSK قابل نصب است - مونتاژ ساده و استاندارد

  دسته بندی محصولات