HAD 5500 یک دستگاه یونیورسال برای نمایش و بررسی سیگنالهای سنسورهاست. این دستگاه برای نصب روی پنلهای کنترلی با فضای 92*45 میلی متر در نظر گرفته شده است. انواع : - نمایشگر میکروپروسسور HAD 5500 برای نصب در سوئیچ پنل واحد پایش سنسورها مدل SMU 1100 یک واحد کنترل کوچک برای نمایش و ثبت داده ها در شبکه کامپیوتریست. واحد پایش سنسورها مدل SMU 1200 یک واحد نمایش برای سنسورهای روغن هایدک است که برای نمایش و ذخیره داده های اندازه گیری شده طراحی شده است.

  دسته بندی محصولات