چک ولوهای هایدک در انواع سوپاپی و اسپولی بوده و برای کنترل باز و بسته بودن خطوط و تجهیزات هیدرولیک مورد استفاده قرار میگیرند.

  دسته بندی محصولات