ایستگاههای اکومولاتور هایدک در واقع یونیتهای کاملا آماده اکومولاتوری با تمام تجهیزات لازم از قبیل شیرها، آرماتورها و تجهیزات ایمنی هستند که میتوانند به عنوان یک بلوک واحد اکومولاتور و یا به عنوان پشتیبان خط با کپسولهای نیتروژن مورد استفاده قرار بگیرند. هایدک این ایستگاهها را به صورت یک سیستم یکپارچه متشکل از اجزای مختلف ارائه میدهد. طراحی مدولار این ایستگاههای اکومولاتوری هایدک را قادر میسازد تا تمام نیازمندیهای مشتری را پاسخ گوید. در واقع هایدک با داشتن اطلاعات کاربردی مشتری ، سیستم آکومولاتوری لازم را پیش از ساخت کاملا شبیه سازی میکند تا حجم مورد نیاز مشتری دقیقا تامین شود جهت جلوگیری از صدمه دیدن اکومولاتورهای هیدرولیکی در مقابل افزایش حرارت و فشار خارج از محدوده مجاز ما تجهیزات ایمنی هایدک را به شما پیشنهاد میکنیم.

  دسته بندی محصولات