آکومولاتورهای تیوبی ، پیستونی و دیافراگمی انواع شناخته شده آکومولاتور هستند اما هایدک در کنار این انواع استاندارد همواره در حال طراحی و ساخت انواع جدید آکومولاتور مختص نیاز صنایع و مشتریان میباشد به عنوان مثال آکومولاتورهای شارژ فنری و سبک وزن. در نتیجه هایدک میتواند اکومولاتور خاص و بهینه منطبق با نیاز مشتری به همراه تمام سیستم مورد نیاز آن را طراحی و تامین کند. کاربردهای خاص همواره نیازهای طراحی خاص را به همراه دارد که مربوط به شرایط سیستم از قبیل فشار، حجم ، انرژی ، الاستومرها و جنس اکومولاتور خواهد بود.

  دسته بندی محصولات