دمپرهای هیدرولیک یک عبارت کلی برای دمپرهای پالس ، تثبیت کننده های جریان مکش ، جذب کننده های شک و برطرف کننده های نویز هیدرولیک میباشد. این دمپرها به صورت کلی شامل انواع آکومولاتور با یا بدون بلوکهایی برای هدایت جریان به سمت داخل و خارج هستند. تثبیت کننده های جریان مکش و نویزگیرها اصول ساخت مختلفی دارند. نوسانات فشار و حجم در سیستمهای هیدرولیک تاثیرات مخربی روی عملکرد و عمرکاری تجهیزات خط دارند.استفاده از دمپرهای هیدرونیوماتیک به همراه آنالیز دقیق سیستم میتواند باعث کاهش این پالسها بشود. این به معنای آنست که استفاده از دمپرهای هیدرولیک هایدک باعث صرفه جویی اقتصادی و افزایش بهره وری سیستم هیدرولیک میگردد. این مزایا شامل موارد زیر میگردد: - کاهش پالسهای فشار - بهبود وضعیت خروجی پمپهای جابجایی - جلوگیری از شکست در خطوط و شیرها - حفاظت از تجهیزات اندازه گیری خط و عملکرد انها در سیستم - کاهش نویز در سیستمهای هیدرولیک - کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری - افزایش عمر سیستم

  دسته بندی محصولات