نوع دیگری از اکومولاتورهای هیدرونیوماتیک با بلوز فلزی به عنوان حائل مابین گاز و روغن ، این حائل یا به صورت موجدار و یا به صورت دیافراگمی ساخته میشود. اکومولاتورهای بلوز فلزی کاربردهای متنوعی دارند به عنوان مثال از آنها به عنوان دمپر پالس در موتورهای دیزل سنگین و یا در صنایع شیمیایی استفاده میشود.در صنایع هوایی از این نوع اکومولاتور اغلب برای جبران حجم سیال و یا ذخیره انرژی استفاده میشود.آکومولاتورهای بلوز هایدک دارای مزیتهای زیر هستند که باعث گسترده تر شدن دامنه کاربرد اکومولاتورهای هایدک در صنعت شده است:- عایق بندی گازی عالی- نیاز به تعمیر نگهداری کمتر- مقاوم در برابر نفوذ انواع مواد واسط در دامنه وسیعی از درجه حرارت ( در صنایع هوایی تا 160 درجه سانتی گراد)جهت حفاظت اکومولاتورها از افزایش فشار بیش از حد مجاز ، هایدک تجهیزات ایمنی خود را پیشنهاد میدهد. برای کسب اطلاع بیشتر در مورد این تجهیزات ایمنی میتوانید کاتالوگ مربوطه را از صفحه زیر در سایت اصلی هایدک دانلود کنید: Products / hydraulic accumulator / accumulator accessories / accumulator safety devices

  دسته بندی محصولات