دامنه این محصول شامل تجهیزاتی برای فیلترینگ سیالهایی با ویسکوزیته متنوع و واسطهای گازی میباشد - فیلترهای بک فلاش اتوماتیک - فیلترهای فشار و فیلترهای استرینر در ورژنهای تک و دوقلو - فیلترهای گازی - المنتهای فیلتر - سیستمهای فیلترینگ و محصولات طبق سفارش مشتری