شیرهای کنترلی مونو بلاک با 1 تا 6 مقطع با پورتهای 1 و 1/2 اینچی برای کاربردهایی تا دبی 160 لیتر بر دقیقه و فشار کاری 300 بار . اسپولها برای کاربردهای مختلفی بهینه شده اند. اسپول قابل کنترل با دست ، کابل ، نیوماتیک ، الکترونیوماتیک و الکتروهیدرولیک .

   محصولات