شیرهای کنترلی از 1 تا 10 مقطع و پورتهای 1/2 ، 3/4 و 3/8 اینچی ، جریان نامی 10 تا 180 لیتر بر دقیقه و فشار کاری ماکزیمم 350 بار. قابلیت کنترل اسپول با کابل، نیوماتیک، هیدرولیک ، الکتروهیدرولیک و دستی. نشانگر موقعیت اسپول نیز به صورت گزینه قابل ارائه میباشد.

   محصولات