سیستم چیلر سیالات RFCS میتواند سیالات مختلفی نظیر آب ، گلیکول و روغن را تا زیر دمای محیط خنک کند.این چیلر شامل یخچال ، پمپ ، تانک و کنترولر است و قادر است که دمای سیال کاری را به مقداری از پیش مشخص شده برساند.

   محصولات