تجهیزات جانبی و قطعات یدکی هایدک تضمین کننده عمر کاری بالا و عدم توقف در عملیات کاریست. تجهیزات مختلفی نظیر آب بندها ، کویلها ، پیچها ، صفحات نصب و.. تقریبا برای تمام شیرها ی هایدک موجود است.

   محصولات